רהיטים ואביזרים מאז 1942. רח אלפסי 36 תל-אביב 66077 / טל 972.3.6836334+ / KASTIEL. FURNITURE AND ACCESSORIES SINCE 1942. 36 ALFASI ST.TEL AVIV